SEA FISHING
FRESHWATER FISHING
LURE FISHING
HERA FISHING
REEL
FISHING TACKLE
FISHING BAGS
    ◈  OSCAR A YOUNG TRICHIURUS LEPTURUS
No Model Pieces Length Closed Length Top Dia Butt Dia Weight
1 450 4 4.5M 125Cm mm 0.65mm 175G
2 330 3 3.3M 125Cm mm 0.65mm 139G
3 300 3 3.0M 111Cm mm 0.65mm 105G
4 270 3 2.7M 101Cm mm 0.65mm 99G
 아피스 오스카 풀치
 아피스 오스카 풀치
 아피스 오스카 풀치
 아피스 오스카 풀치